Containere til gips med fliser.

Her kan du kaste gipsprodukter hvor flisene sitter fast på gipsplatene. Gipsen kan også inneholde skruer.

Sorter containere etter avfall

Restavfall. Velg

Trevirke. Velg

Hageavfall. Velg

Trykkimpregnert trevirke. Velg

Tunge masser betong, fliser. Velg

Gips. Velg

Isolasjon. Velg

Papp og papir. Velg

Blandet plast. Velg