Utleie av containere til restavfall, blandet avfall

Bestill en container som bedrift og borettslag i Oslo, Drammen og det som tidligere var Akershus.

Dette er den mest vanlige avfallsfraksjon som benyttes. Her kan du kaste restavfall, blandet avfall til sortering.

Servicetelefon 96941000

© 2015 - 2020 Containerweb AS